Основните цели на ЕЛИТ КАР ООД са насочени първо към гарантирането на качествено и навременно обслужване на клиентите и партньорите ни, подобряването на рентабилността, укрепването на завоюваните до момента пазарните позиции, повишаването на продуктивността, усъвършенстване на ресурсното осигуряване, поемането на задължения и отговорности пред клиенти, партньори, и пред обществото.